• 0983 66 22 16 - 0983 66 22 18 - 0246 661 66 44  
  • athenacenter.vn@gmail.com  
Vũ Thị Trang - điểm Toeic 535 một trong những học viên đầu tiên

Vũ Thị Trang – Toeic 535

Views 758 Lượt xem bình luận

Đến gặp cô với tâm trạng lo lắng vì em không biết gì nhiều Tiếng Anh và yêu cầu đầu ra của trường là 450 điểm Toeic. Em đã theo học lớp Toeic 0 – 500+ với sự quyết tâm cao độ, và thành quả đã đến với em ngày hôm nay, chúc mừng Trang

điểm toeic Vũ Thị Trang

Bình luận - đánh giá
01 ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN


02 FANPAGE