• 0983 66 22 16 - 0983 66 22 18 - 0246 661 66 44  
 • athenacenter.vn@gmail.com  

MASTER VỚI THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN TRONG VÒNG 5 PHÚT

Views 3171 Lượt xem bình luận

Tuần này chúng ta sẽ tiếp tục với một chủ đề ngữ pháp về thì. Bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một thì rất hay được sử dụng, tuy nhiên lại dễ gây nhầm lẫn. Đó chính là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Vẫn như các bài chia sẻ kiến thức khác, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn qua các bước: định nghĩa, cách sử dụng, cấu trúc và bài tập có đáp án. Các bạn đã sẵn sàng khám phá chủ đề ngữ pháp hôm nay chưa? Let’s start!

Xem thêm các chủ điểm để : Tổng ôn ngữ pháp Toeic 

 

hiện tại hoàn thành tiếp diên

 

1. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn là gì?

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn là thì được sử dụng để chỉ một sự việc đã xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn còn tiếp tục ở hiện tại và có thể sẽ tiếp diễn trong tương lai. Chúng ta sử dụng thì này để nói về sự việc đã kết thúc nhưng vẫn còn ảnh hưởng ở hiện tại.

2. Cách dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

 •  Dùng để diễn tả một hành động bắt đầu trong quá khứ diễn và kéo dài đến hiện tại, có khả năng sẽ tiếp diễn trong tương lai. Đặc biệt là nhấn mạnh vào tính chất “liên tục” của hành động.

Ví dụ:

– I have been living here since 2000.

( Ta có thể hiểu rằng việc tôi sống ở đây bắt đầu từ năm 2000, liên tục kéo dài cho đến bây giờ và chưa kết thúc)

 • Dùng để diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ, vừa mới kết thúc nhưng kết quả có thể thấy được ở hiện tại.

Ví dụ:

– He is very tired now because he has been working hard for 8 hours.

( Bây giờ anh ấy rất mệt vì anh ấy đã làm việc vất vả trong 8 tiếng đồng hồ)

3. Cấu trúc thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

 • Khẳng định

S + have/ has + been + V-ing

Ví dụ:

I have been doing my housework for 4 hours

 • Phủ định

S + haven’t/ hasn’t + been + V-ing

Ví dụ:

I haven’t been meeting him since 2013

 • Câu hỏi

Have/ Has + S + been + V-ing ?

Ví dụ:

Have you been playing video game for more than 2 hours?

4. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Chúng ta có thể dễ dàng nhận biết sự xuất hiện của thì hiện tại tiếp diễn trong câu nhờ một số dấu hiệu sau đây:

 • Since + mốc thời gian
 • For + khoảng thời gian\
 • All + thời gian (all the night, all the morning, all day, …)

5. Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn có đáp án

Để kiểm tra xem các bạn đã nắm rõ ngữ pháp về thì hiện tại tiếp diễn hay chưa thì hãy cùng Athena làm bài tập dưới đây nhé! Sau đó hãy check lại đáp án, nếu có sai đừng lo lắng mà nên xem lại phần kiến thức bên trên. Chúng ta nhớ kiến thức lâu hơn thông qua những nỗi sai đúng không nào!

Sử dụng hoàn thành tiếp diễn cho các động từ trong ngoặc:

 1. He (wait) for me for 15 minutes.
 2. He (go) out since 8 a.m.
 3. We (not eat) anything all the afternoon.
 4. The street is full of water because it (rain) since yesterday.
 5. He looks very exhausted because he (work) hard all night.
 6. He (read) this book since yesterday.
 7. I (chat) with my friend all the day.
 8. We (talk) on the phone for 5 hours.
 9. I (cycle) for 2 hours and I’m very tired now.
 10. We (not write) to each other for 10 months.

Đáp án :

 1. Has been waiting
 2. Has been going out
 3. Haven’t been eating
 4. Has been raining
 5. Has been working
 6. Has been reading
 7. Have been chatting
 8. Have been talking
 9. Have been cycling
 10. Haven’t been writing

 

Bình luận - đánh giá
01 ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
02 FANPAGE