• 0983 66 22 16 - 0983 66 22 18 - 0246 661 66 44  
  • athenacenter.vn@gmail.com  

TÂN NGỮ TRONG TIẾNG ANH VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Views 280 Lượt xem bình luận

Trong tiếng Anh, tân ngữ (Object) đóng vai trò quan trọng, bổ nghĩa cho động từ trong câu giúp câu văn trở nên dễ hiểu hơn. Dưới đây là một số kiến thức tổng hợp về tân ngữ, cùng học nhé!

9

1. Định nghĩa

Tân ngữ (Object) trong tiếng Anh đóng vai trò quan trọng là thành phần thuộc vị ngữ trong câu thường đi sau động từ, liên từ hoặc giới từ, biểu đạt ý nghĩ của người hoặc vật chịu sự tác động của động từ giới từ đứng trước nó hoặc biểu đạt mối liên kết giữ các tân ngữ với nhau thông qua liên từ.

2. Phân loại

Có 2 loại tân ngữtân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp

– Tân ngữ gián tiếp (indirect object): tân ngữ chỉ đồ vật hoặc người mà hành động xảy ra đối với (hoặc dành cho) đồ vật hoặc người đó. Tân ngữ gián tiếp có thể đứng sau tân ngữ trực tiếp ngăn cách bởi một giới từ hoặc cũng có thể đứng trước tân ngữ trực tiếp mà không có giới từ. Giới từ thường dùng ở đây là “for” và “to”.

Ví dụ:

+ I gave Nga the car. (Trong đó: Nga: là tân ngữ gián tiếp, the car là tân ngữ trực tiếp).

– Tân ngữ trực tiếp (direct object): là người hoặc vật đầu tiên nhận tác động của hành động.

Chú ý: Không phải bất cứ động từ nào trong tiếng Anh cũng đòi hỏi tân ngữ đứng sau nó là một danh từ. Một số động từ yêu cầu tân ngữ đằng sau nó là một động từ khác.

3. Hình thức

11

Danh từ (Noun)

Danh từ có thể làm tân ngữ gián tiếp hoặc trực tiếp trong câu như: the rich (người giàu), the poor (người nghèo), the old (người già),…

Đại từ nhân xưng (Personal pronoun)

Đại từ chủ ngữĐại từ tân ngữ
IMe
YouYou
HeHim
SheHer
ItIt
TheyThem

Động từ (Verb)

Động từ nguyên thể làm tân ngữ như: We do not want to go.

Mệnh đề (Clause)

Tân ngữ dưới dạng một mệnh đề như ví dụ sau:

I will tell you what I want.

4. Trật tự của Tân ngữ

– Khi tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp cùng được nói đến thì thứ tự của chúng như sau:

Tân ngữ gián tiếp đứng sau làm tân ngữ trực tiếp thì phải có giới từ “to” hoặc “for”:

Ví dụ: The mother made a cake for her children.

Bà mẹ làm bánh ngọt cho các con của bà ta.

Tân ngữ gián tiếp đứng trước tân ngữ trực tiếp (ngay sau động từ) thì không dùng giới từ.

 

Trên đây là những kiến thức cơ bản nhất liên quan đến tân ngữ, giúp bạn làm bài tập ngữ pháp hiệu quả hơn. Cùng ghi nhớ và luyện tập nhé. Chúc các bạn học tốt!

 

 

Bình luận - đánh giá
01 ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
02 FANPAGE