• 0983 66 22 16 - 0983 66 22 18 - 0246 661 66 44  
  • athenacenter.vn@gmail.com  

Nằm lòng 10 mẹo làm bài Toeic cực kỳ hiệu quả

Views 1668 Lượt xem bình luận

Dưới đây là 10 nguyên tắc làm bài thi Toeic nhanh cực kỳ hiệu quả mà bất kỳ chiến binh luyện thi Toeic nào không thể không biết. Hãy áp dụng các mẹo này ngay sau khi đọc xong các nguyên tắc này nhé.

14066248_519748304888510_8450570939686374828_o

Nguyên tắc 1

Sau a/an/the/some/any/many/much/a lot of /all/most/no/his/her…./number/ ‘s, adjective là Noun ( danh từ)

Đứng trước N có thể N khác bổ nghĩa chỉ chức vụ, nghề nghiệp…

Lưu ý: Khi cần chọn N phải để ý đến dạng số ít hay số nhiều, N chỉ người hay chỉ vật.

Nguyên tắc 2

Sau giới từ chọn:

-V-ing nếu chỗ trống đã có N

-Chọn N nếu không có tân ngữ

Nguyên tắc 3

Khi chọn Adj để bổ nghĩa cho N, phải ưu tiên chọn Adj gốc trước. Nếu từ đó không có tính từ mới chọn Ving/Ved.

Ngoài ra, một lưu ý khác nếu chỗ trống cần chọn tính từ mà đáp án lại có 2 tính từ thì nên để ý đến cấp độ so sánh.

Nguyên tắc 4

Trong câu trả lời có 4 đáp án là động từ thì cần xét xem động từ chỗ cần điền là động từ chính hay động từ phụ.

+Nếu là động từ chính thì phải xem động từ và chủ ngữ đã hòa hợp chủ vị hay chưa, thì chia thế nào? Câu bị động hay câu chủ động? câu trực tiếp hay câu gián tiếp…

+Nếu là động từ phụ thì phải xét đến cấu trúc nếu V bổ nghĩa cho V phía trước hoặc xét xem động từ chủ động hay bị động nếu bổ nghĩa cho N phía trước

Nguyên tắc 5

Nếu chỗ trống cần V mà phía sau có To V thì chỗ trống cần điền thường là cấu trúc bị động hoặc ngược lại có cấu trúc bị động thì thường là To V.

 

Nguyên tắc 6

Nếu chỗ trống bạn cần điền bỏ đi mà câu vẫn đầy đủ nghĩa, không bị sai ngữ pháp thì chỗ trống cần điền thường là Adv.

Nguyên tắc 7

Recommend/suggest/demand/ask/ imperative/necessary/important/vital….+That+S+(not) V ng thể ( dạng này thường hay gặp trong Toeic)

Nguyên tắc 8

Sau To thường là V nguyên thể ( V không chia) nhưng nếu To là giới  từ thì sau To+ V-ing ( admit to/confess to/when it comes to/ get used to/ look forward to..+V-ing)

Nguyên tắc 9

Have/has+ adv+ Ved

Have/has + adj+ N

There is/are+ N= Phrase

Nguyên tắc 10

Will

Can                      +  Vng thể

May/might

Should

Must

Chúc các em học tập hiệu quả!

10 nguyên tắc trên đây sẽ là mẹo giúp các em làm nhanh các bài Toeic reading đơn giản. Nhưng để đúng những bài nghe và những bài tập phức tạp khác, cần có một sự nỗ lực thật sự, không chỉ nhờ các mẹo toeic nhỏ này.

Bình luận - đánh giá
01 ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
02 FANPAGE