• 0983 66 22 16 - 0983 66 22 18 - 0246 661 66 44  
  • athenacenter.vn@gmail.com  

Mẹo sử dụng “in”, “on” khi nói về thời gian

Views 1156 Lượt xem bình luận

Bật mí cho cả nhà một mẹo nhỏ  khi sử dụng giới từ “in” và “on” khi nói về khoảng thời gian nhé. Đó là giới từ “in” thường dùng cho những khoảng thời gian dài dài, còn “on” thì dành cho những khoảng thời gian ngắn hơn thường là một ngày nhất định cụ thể là:

prepositions-of-place-200531137-a-2-728

[ IN ]

  1. Buổi trong ngày: in the morning/afternoon/ evening = in mornings/ afternoons/ evenings
  2. Tháng trong năm: in May, in June
  3. Mùa trong năm: in Spring, in the rainy season
  4. Năm: in 1999, etc
  5. Khoảng thời gian ( Trong vòng bao lâu nữa): We will know the result in a week.

[ On ]

  1. Thứ trong tuần: on Monday, on Sunday
  2. Ngày trong tháng: on the first of May, on 19th , September, 2009
  3. Ngày có tên riêng: on Christmas Day, on May Day ( Quốc tế lao động)
Bình luận - đánh giá
01 ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
02 FANPAGE