• 0983 66 22 16 - 0983 66 22 18 - 0246 661 66 44  
  • athenacenter.vn@gmail.com  

Lớp Toeic A20

Views 1414 Lượt xem bình luận

Đây là lớp có nhiều bạn cô rất ấn tượng, mặc dù khi mới bắt đầu gặp cô, các bạn xuất phát điểm có thể nói từ 0, nhưng với sự nỗ lực của các bạn, các bạn đã làm cô rất tự hào.

Bình luận - đánh giá
01 ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
02 FANPAGE