• 0983 66 22 16 - 0983 66 22 18 - 0246 661 66 44  
 • athenacenter.vn@gmail.com  

Cấu Trúc To V và Ving Ai Cũng Phải Biết

Views 166 Lượt xem bình luận

Anh ngữ Athena sẽ đề cập đến các cấu trức động từ To V và Ving thường gặp trong các đề thi. Hai dạng này có cách sử dụng và ý nghĩa khác nhau nhưng có một số động từ lại có cả hai cách dùng “V-ing” và “to V” nên thường gây ra nhầm lẫn cho các bạn học tiếng Anh.
Cấu trúc To V Và Ving Ai cũng phải biết
   ADVISE

 • advise

  ALLOW

  allow

   

  FORGET

  forget

  LIKE

  like


   ĐỌC THÊM CÁC ĐỀ THI THỬ TOEIC, MẸO THI TOEIC: TẠI ĐÂY

  MEAN

  mean

  NEED

  need

  RECOMMEND

  recommend

  REGRET

  regret


  ƯU ĐÃI LỚN: KHÓA ÔN THI TOEIC 0 – 500+ TẠI ANH NGỮ ATHENA

  REMEMBER

  remember

  STOP

  stop

  TRY

  try
  Dưới Đây Là Một Số Bài Tập về To V và Ving

  1. Many young people are fond of ________________ football and other kinds of sports.
  2. They couldn’t help _______________ when they heard the little boy singing a love song.
  3. Your house needs ______________ .
  4. I remember _____________ them to play in my garden.
  5. It was a nasty memory. Do you remember both of us wearing sunglasses to avoid ________________ by the supervisors?
  6. I can’t bear thinking back of that time. I’d rather ___________ equally.
  7. Did you accuse Nam of ___________ a plate? Well, I saw him __________ it off the table with his elbow.
  8. We found it very difficult _____________ with Gamma.
  9. I can’t read when I am traveling. It makes me _____________ sick.
  10. I need ___________ what’s in the letter. Why don’t you let me ___________ it?
  11. I suggest ______________ some more mathematical puzzles.
  12. We regret ___________ you that we cannot approve your suggestion.
  13. The driver stopped _____________ a coffee because he felt sleepy.
  14. Have you ever considered ______________ a pharmacist?
  15. You had better ____________ at home until you feel better.
  16. I remember __________ my mother said the grass in the garden needed __________.
  17. Peter sometimes helps his sister ————–.
  18. I would rather ___________ at home than ___________ out with you.
  19. I would rather you ______________.
  20. She didn’t say a word and left the room.
  • Đáp án: 1.C 2.A 3.B 4.C 5.D 6.A 7.D 8.A 9.A 10.C 11.C 12.B 13.B 14.B 15.D 16.D 17.D 18.C 19.C 20.A


  Anh ngữ Athena tin rằng sau bài viết này, bạn sẽ không còn mất điểm trong bài thi khi gặp cấu trúc động từ To V và Ving nữa!

Bình luận - đánh giá
01 ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
02 FANPAGE