• 0983 66 22 16 - 0983 66 22 18 - 0246 661 66 44  
  • athenacenter.vn@gmail.com  

20 bài giảng miễn phí đánh bay mất gốc tiếng Anh

Views 2086 Lượt xem bình luận

Nếu bạn đang mù tịt về tiếng Anh thì đừng lo 20 bài giảng này của Ms Vân Anh sẽ giúp các bạn chữa trị triệt để căn bệnh này.

Hãy lưu lại bộ tài liệu miễn phí này về học nhé. Chúc các em học tập hiệu quả!

20 bài giảng mất gốc

1.Hiện tại đơn

https://www.facebook.com/athenacenter.vn/videos/541771389352868/

2.Thì hiện tại tiếp diễn

https://www.facebook.com/athenacenter.vn/videos/546878068842200/

  1. Thì hiện tại hoàn thành

https://www.facebook.com/athenacenter.vn/videos/543681892495151/

  1. Quá khứ tiếp diễn

https://www.facebook.com/athenacenter.vn/videos/550434931819847/

  1. Phân biệt thì hiện tại tiếp diễn và hoàn thành tiếp diễn

https://www.facebook.com/athenacenter.vn/videos/553569581506382/

6.16 điều về danh từ chắc chắn giỏi

https://www.facebook.com/pg/athenacenter.vn/videos/?ref=page_internal

7.Câu điều kiện

https://www.facebook.com/athenacenter.vn/videos/551838255012848/

8.Kiến thức về đại từ

https://www.facebook.com/athenacenter.vn/videos/538303473032993/

9.Liên từ

https://www.facebook.com/athenacenter.vn/videos/548404235356250/

10.Hòa hợp chủ vị trong tiếng Anh

https://www.facebook.com/athenacenter.vn/videos/544915952371745/

11.Câu Wish và If only

https://www.facebook.com/athenacenter.vn/videos/537003309829676/

12.Phân biệt Do và make

https://www.facebook.com/athenacenter.vn/videos/540189026177771/

13.Mệnh đề chỉ sự nhượng bộ

https://www.facebook.com/athenacenter.vn/videos/535286563334684/

14.Câu Bị động

https://www.facebook.com/athenacenter.vn/videos/533769220153085

15.Cách đọc phân số trong tiếng ANh

https://www.facebook.com/athenacenter.vn/videos/532019836994690/

16.Các trạng từ hay nhầm trong tiếng Anh

https://www.facebook.com/athenacenter.vn/videos/530789940451013/

17.Cách sử dụng As……As

https://www.facebook.com/athenacenter.vn/videos/529147480615259/

18.Mệnh đề chỉ mục đích

https://www.facebook.com/athenacenter.vn/videos/527950980734909/

19.Câu So sánh

https://www.facebook.com/athenacenter.vn/videos/525749870955020/

Bình luận - đánh giá
01 ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
02 FANPAGE