• 0983 66 22 16 - 0983 66 22 18 - 0246 661 66 44  
  • athenacenter.vn@gmail.com  
Phân biệt Many/any/a few/a little/a lot of/lots of - Trung Tâm Anh Ngữ Athena | Toeic cho người mới bắt đầu cùng Ms Vân Anh

Phân biệt Many/any/a few/a little/a lot of/lots of

24/ 08/ 2014 Views 704 Lượt xem bình luận

A lot of, lots of, a few, a little … không chỉ được sử dụng nhiều trong văn viết mà còn được ứng dụng rộng rãi trong giao tiếp hàng ngày. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách sử dụng đúng cách. Nếu bạn còn đang phân vân không biết cách dùng thế nào thì hãy tham khảo bài viết dưới đây của Athena.

maxresdefault

+ Any:
-Dùng trong câu phủ định và câu hỏi, câu điều kiện If
-Đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được
E.g: There aren’t any books in the shelf
i’ll pay you if i have any money.

+ Many:
-Thường dùng trong câu hỏi và câu phủ định, câu khẳng định được dùng ít hơn
-Đi với danh từ đếm được số nhiều
E.g: Do you have many cars?

+ A lot of/ lots of: Được dùng trong câu khẳng định và câu nghi vấn
-Đi với danh từ không đếm được và danh từ đếm được số nhiều
-Thường mang nghĩa “informal”
E.g: We spent a lot of money

+ A few: Dùng trong câu khẳng định
-Dùng với danh từ đếm được số nhiều
E.g: She enjoys her life here. She has a few friends and they meet quite often.
Ở đây a few friends nói đến số lượng người bạn mà cô ấy có là một vài người chứ không phải ám chỉ cô ấy có ít bạn.

+ A little: Dùng trong câu khẳng định
-Đi với danh từ không đếm được
E.g: Have you got any money? – Yes, a little. Do you want to borrow some? (Bạn có tiền không? Có, một ít. Anh có muốn vay không?) A little ở đây hàm ý là có không nhiều nhưng đủ cho anh muợn một ít.

BÌNH LUẬN