• 0983 66 22 16 - 0983 66 22 18 - 0246 661 66 44  
  • athenacenter.vn@gmail.com  
Start quang cao
Những chú ý khi dùng câu bị động - Trung Tâm Anh Ngữ Athena | Toeic cho người mới bắt đầu cùng Ms Vân Anh

Những chú ý khi dùng câu bị động

24/ 08/ 2014 Views 775 Lượt xem bình luận

Như các bạn đã biết, câu bị động thường xuyên được sử dụng trong tiếng Anh với cách dùng đơn giản. Chỉ cần lưu ý một chút thôi, chúng ta sẽ hoàn toàn không mắc phải những sai lầm không đáng có. Hãy cùng trung tâm Athena tìm hiểu những điều đó nhé!

athena-center, ms-van-anh, luyen-thi-toeic

  • Nội động từ (như cry, die, arrive, disappear, wait) không dùng ở hình thức bị động.
  • Khi câu chủ động có hai tân ngữ ta có thể chuyển thành 2 câu bị động hoặc chọn một trong hai tân ngữ làm chủ ngữ nhưng ưu tiên tân ngữ chỉ người
  • Có thể bỏ by me/ by him/ by her/ by it/ by us/ by you/ by them/ by someone/ by somebody/ by people khi chuyển sang câu bị động.
  • Với câu chủ động có trạng ngữ chỉ nơi chốn thì đặt trạng ngữ chỉ nơi chốn trước by O.
  • Với câu chủ động có trạng ngữ chỉ thời gian thì ngược lại đặt trạng ngữ chỉ thời gian sau by O.
  • Với câu chủ động có cả trạng ngữ chỉ nơi chốn và trạng ngữ chỉ thời gian thì chuyển sang câu bị động vị trí sắp xếp các trạng ngữ phải tuân theo quy tắc:

S  +  be  + Vpp  + địa điểm + by O  +  thời gian

  • Các động từ:  ask/ tell/ give/ send/ show/ teach/ pay/ offer… thường có hai tân ngữ.
  • Khi chủ ngữ trong câu chủ động là phủ định (no one, nobody, none of… ) thì khi chuyển sang câu bị động, chúng ta chia động từ bị động ở dạng phủ định

E.g: No one can wear this skirt.

–>This skirt cannot be worn.

Chúc các bạn thành công nhé!