>
 • 0983 66 22 16 - 0983 66 22 18 - 0246 661 66 44  
 • athenacenter.vn@gmail.com  
Tất tần tật kiến thức về câu điều kiện

TẤT TẦN TẬT VỀ CÂU ĐIỀU KIỆN, MUỐN GIỎI PHẢI ĐỌC

Views 1654 Lượt xem bình luận

Chúng ta đều đã biết rằng câu điều kiện “If” là một kiến thức vô cùng quan trọng trong ngữ pháp tiếng anh đúng không nào! Không những vậy mà các câu hỏi về phần này lại thường xuyên xuất hiện trong bài thi Toeic. Vì thế qua bài viết này Athena sẽ giúp các bạn nắm vững được cấu trúc, ngữ pháp cũng như cách sử dụng câu điều kiện .Từ đó chúng ta có thể ẵm trọn điểm trong bài thi và có được ngữ pháp Toeic chuẩn không cần chỉnh nhé!

 

câu điều kiện If

 

CÂU ĐIỀU KIỆN LÀ GÌ?

Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu một định nghĩa chính xác về câu điều kiện như thế nào nhé! Câu điều kiện dùng để nêu lên một giả thiết về một sự việc mà sự việc đó chỉ có thể xảy ra khi mà điều kiện được nói đến xảy ra.

Ví dụ: nếu tôi thắng cuộc thi đó thì tôi sẽ mời bạn đi ăn. Việc tôi mời bạn đi ăn chỉ xảy ra khi tôi chiến thắng cuộc thi đúng không nào. Định nghĩa thì đơn giản thôi nhưng đừng nghĩ là dễ sử dụng à nha! Chúng ta hãy tiếp tục qua phần cấu trúc của một câu điều kiện thì như thế nào nhé:

CẤU TRÚC CÂU ĐIỀU KIỆN

Một câu điều kiện sẽ bao gồm 2 phần, đó là : mệnh đề chính và mệnh đề điều kiện. Mệnh đề điều kiện là mệnh đề nêu lên giả thiết và bắt đầu với If còn mệnh đề chính là hậu quả khi giả thiết đó xảy ra. Ví dụ:

If I tired ,                    I will stay at home

MĐ điều kiện             MĐ chính

Vị trí của 2 mệnh đề không cố định, ta có thể đặt mệnh đề nào lên trước hay sau tùy ý, nội dung và ngữ pháp của câu không thay đổi. Nhưng cần chú ý, khi mệnh đề điều kiện đứng trước thì ngăn cách giữa 2 mệnh đề phải có dấu phảy. Còn khi mệnh đề chính đứng trước thì không.

PHÂN LOẠI 

Chúng ta thường rất sợ các bài tập về câu điều kiện vì các loại câu điều kiện nhiều, khó phân biệt và hay gây nhầm lẫn đúng không nào! Hãy để Athena giúp các bạn xóa tan nỗi lo này nhé! Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu từng loại câu một. Let’s start!

Câu điều kiện gồm có 4 loại chính mà chúng ta thường gặp là:

 • Câu điều kiện loại 0
 • Câu điều kiện loại 1
 • Câu điều kiện loại 2
 • Câu điều kiện loại 3

Và một dạng đặc biệt của câu điều kiện nữa mà trong bài viết này, Athena muốn giới thiệu cho bạn là:

 • Câu điều kiện hỗn hợp

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 0 

1.Cách dùng

–  Dùng để diễn tả một sự thực, thói quen hoặc một sự kiện thường xuyên. Câu điều kiện loại này đề cập đến những điều hiển nhiên mà mọi người đã công nhận.

2. Cấu trúc

If + S + V(s,es), S + V(s,es)

 • Hai mệnh đề đều sử dụng hiện tại đơn

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1

1.Cách dùng

– Câu điều kiện loại 1 dùng để giả định những hành động, sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

2. Cấu trúc

If + S + V(s,es), S + Will, Can, Shall… + V

 • Mệnh đề If được chia ở thì Hiện tại đơn, mệnh đề chính được chia ở thì Tương lai đơn

VD: If it is sunny, I will go camping

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2

1.Cách dùng

– Dùng để giả định những hành động, sự việc không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Điều kiện chỉ là một giả thiết, mong muốn trái ngược với thực trạng ở hiện tại.

2. Cấu trúc

If + S + Ved/Vp, S + Would/Could/Should… + V

 • Mệnh đề điều kiện chia thì Qúa khứ đơn và động từ trong mệnh đề chính ta sử dụng cấu trúc: Would/ Should + động từ nguyên thể

3. Lưu ý

– Trong câu điều kiện loại 2, nếu mệnh đề “If” sử dụng động từ “to be” ở thì quá khứ đơn thì ta chỉ sử dụng “to be” là “were” với tất cả các ngôi

VD: If I were her, I would be very happy.

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3

1.Cách dùng

– Dùng để diễn tả một hành động, sự việc không có thật trong quá khứ. Điều kiện đó không thể xảy ra hoặc chỉ mang tính ước muốn trong quá khứ, một giả thiết trái với thực trạng ở quá khứ.

2. Cấu trúc

If + S + Had + Ved/ Vpp, S + Would/ Should/ Could… + Have + Vpp

 • Mệnh đề “If” chia thì Qúa khứ hoàn thành và động từ trong mệnh đề chính sử dụng cấu trúc: Would/ Should + Have + Vpp

VD: If I hadn’t been absent yesterday, I would have met Jonh

CÂU ĐIỀU KIỆN HỖN HỢP

– Chúng ta có thể hiểu đơn giản rằng trong câu điều kiện hỗn hợp thì thời gian ở mệnh đề If không giống thời gian trong mệnh đề chính. Câu điều kiện hỗn hợp gồm có 2 loại chính là:

 • Câu điều kiện hỗn hợp loại 1: là sự kết hợp của câu điều kiện loại 3 và loại 2

1. Cách dùng

– Ta dùng câu điều kiện hỗn hợp loại 1 để diễn tả giả thiết trái ngược với quá khứ, nhưng kết quả thì ngược với hiện tại

2. Cấu trúc

If + S + Had + Vpp                    S + Would + V

Loại 3                                     Loại 2

VD: If I had taken his advice, I would be rich now.

 • Câu điều kiện hỗn hợp loại 2: là sự kết hợp của câu điều kiện loại 2 và loại 3

1. Cách dùng

– Ta dùng câu điều kiện hỗn hợp loại 2 để diễn tả giả thiết trái ngược với thực tại và kết quả trái ngược với quá khứ

2. Cấu trúc

If + S + Ved                  S + Would + Have + Vpp

Loại 2                                          Loại 3

VD: If he didn’t love her, he wouldn’t have  married her.

Xem them các tài liệu khác:

BÀI TẬP

– Sau khi đã tìm hiểu một cách ” kỹ càng” về ngữ pháp câu điều kiện như cách dùng, cấu trúc và lưu ý thì các bạn hãy thử sức với bài tập câu điều kiện bên dưới để xem mình đã nắm chắc cách sử dụng và thực hành ổn chưa nhé!

 

bài tập câu điều kiện

 

 1. If you go to Paris, where you (stay) _________________?
 2. If you (swim) _________________ in this lake, you’ll shiver from cold.
 3. If someone offered to buy you one of those rings, which you (choose) _________________?
 4. The flight may be cancelled if the fog (get) _________________thick.
 5. If the milkman (come) _________________, tell him to leave two pints.
 6. I (call) _________________ the office if I were you.
 7. Someone (sit) _________________on your glasses if you leave them there.
 8. You would hear my explanation if you (not talk) _________________so much.
 9. What I (do) _________________if I hear the burglar alarm?
 10. If you (read) _________________the instructions carefully, you wouldn’t have answered the wrong question.
 11. If Mel (ask) _________________ her teacher, he’d have answered her questions.
 12. I would repair the roof myself if I (have) _________________a long ladder.
 13. Unless they turn that radio off, I (go) _________________mad.
 14. If you were made redundant, what you (do) _________________?
 15. We’ll have a long way to walk if we (run) _________________out of petrol here.
 16. If you shake that bottle of port, it (not be) _________________ fit to drink.
 17. If you spoke louder, your classmates (understand) _________________ you.
 18. I’ll probably get lost unless he (come) _________________with me.
 19. You (not have) _________________ so many accidents if you drove more slowly.
 20. If you (wear) _________________ a false beard, nobody would have recognized you.
 21. If she (leave) _________________ the fish here, the cat will eat it.
 22. You (have) _________________ no trouble at school if you had done your homework.
 23. Unless you (tell) __________________ the truth, I won’t help you.

ĐÁP ÁN

– Giờ hãy check lại đáp án xem nào!

 1. will you stay
 2. swim
 3.  would you choose
 4. gets
 5. comes
 6. would call
 7. will sit
 8. don’t talk
 9. will you do
 10. had read
 11. had asked
 12. had
 13. will go
 14. would you do
 15. run
 16. won’t be
 17. would have understand
 18. comes
 19. wouldn’t have
 20. had worn
 21. leaves
 22. would have had
 23. tell

BÌNH LUẬN

Bình luận - đánh giá
01 ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN


02 FANPAGE