Menu

Hotline: 0983 66 22 16 - 0983 66 22 18 - 046 661 66 44

Email: athenacenter.vn@gmail.com

Cách dùng “A, An, Some, Any, The”

24/ 08/ 2014 Views 7674 Lượt xem bình luận

1.”A” và “an” được dùng cho danh từ số ít đếm được . 

-“A” đứng trước phụ âm : a cat, a dog, a table

-“an” đứng trước nguyên âm ( nguyên âm là những chữ cái bằng đầu từ u, e, o,a,i (đọc là uể oải):  An oceanAn orange bikeAn hour (“h” ở đây là âm câm nên hour được bắt đầu bằng nguyên âm.), an university student (“University”, trong đó U ở đây là phụ âm được phát âm)

slide_13

2. Some được sử dụng cho các danh từ số nhiều đếm đượcSome catsSome oceans

-Đôi khi some cũng được dùng cho các danh từ không đếm được: some milk.

-Trong câu hỏi và câu phủ định thì dung “any” thay cho “some”:

There wasn’t any milk.

-Tuy nhiên, khi chúng ta muốn đề nghị hay yêu cầu một cái gì đó thì sẽ dùng “some” thay thế cho “any”

Would you like some coffee?

-Is there some ham in the fridge, mum? I’m very hungry.

3. “The” được dùng để đi với những danh từ đã được nhắc đến trước đó, hoặc chỉ vật là duy nhất:

A man and a woman were walking along the path. The man was wearing a red jumper and the woman, a pink jacket.

4. “Some”, “any” và “the” không cần thiết khi diễn tả với mục đích chỉ tổng thể

E.g: I love bananas

Milk is very good for children.

TÀI LIỆU LUYỆN THI TOEIC


Ngoài phương pháp luyện thi TOEIC đạt hiệu quả thì Athena cũng cung cấp cho các bạn những tài liệu cực kỳ hữu ích để luyện TOEIC.

Tài liệu toeic
Tài liệu ngữ pháp
Tài liệu từ vựng
Tài liệu xem thêm